Inloggen

Contact gegevens

Minimaliseren


Fred de Jong

Snoeklaan 4
2215 XG Voorhout

Mob: 06-5539 5858

KVK  Den Haag
Dossiernummer : 52858944

Belastingdienst Hoofddorp
NL00183.967.914.B.01

Info@financial-projects.nl

Over ons

Minimaliseren

Fred de Jong heeft na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Haarlem Business School ruime ervaring opgedaan op het terrein van financieel management. Met functies in de bollen- en plantensector en voedingsindustrie is hij vele jaren werkzaam geweest als controller en financieel manager.

 In september 2011 besloot Fred een start te maken met Financial-Projects. 

 “In de loop der jaren bemerkte ik om me heen een grote vraag naar tijdelijke financiële expertise. Met name bij bedrijven die met grote veranderingen te maken krijgen, een slag willen maken in de professionalisering op het gebied van finance of geconfronteerd worden met projecten die buiten de reguliere werkzaamheden vallen, ontstaan er problemen in de bezetting. Mijn uitdaging is om elke case die bij de ondernemer speelt vakkundig tot het gewenste eindresultaat te brengen.”

 Met name de ervaringen die zijn opgedaan als financieel manager bij een innoverende bakkerijorganisatie hebben bijgedragen aan een ruime expertise. Bij deze groeiende organisatie, die inmiddels een vooraanstaande positie in de out-of-home markt heeft verworven, zijn er tal van projecten gerealiseerd die hebben bijgedragen aan het financiële- en administratieve fundament.

 “Als financieel eindverantwoordelijke ken je het belang van een solide financiële structuur. Voor een organisatie met toekomstperspectief zijn pijlers als ondernemerschap, kennis omtrent de corebusiness van het bedrijf en inzicht in uw marktpotentie en –positie cruciaal.

Aanvullend hierop is een deugdelijk financieel beleid direct verbonden aan de continuïteit en optimalisatie van uw onderneming. Ongeacht de bedrijfsomvang moet elke ondernemer een goed beeld hebben van de financiële situatie.

Alleen met de juiste informatie kun je adequaat sturing geven om de korte termijn doelstellingen te realiseren en de strategische visie vorm te geven.”

Een dosis gezond verstand, een pragmatische aanpak, inlevingsvermogen in uw business en een uitgebreid netwerk van vakspecialisten staan garant voor een adequate oplossing van uw vraagstuk.