Inloggen

Contact gegevens

Minimaliseren


Fred de Jong

Snoeklaan 4
2215 XG Voorhout

Mob: 06-5539 5858

KVK  Den Haag
Dossiernummer : 52858944

Belastingdienst Hoofddorp
NL00183.967.914.B.01

Info@financial-projects.nl

Werkwijze

Minimaliseren

Voor ons is elke ondernemer en onderneming uniek. Wij vinden het daarom van het grootste belang u goed te leren kennen en uw business te begrijpen. Wij nemen dan ook alle tijd voor de kennismaking. Alleen wanneer de juiste `klik´ er is, kunnen wij als partner een maximale prestatie leveren.

Dit geldt ook voor de specifieke vraagstukken waar uw onderneming mee te maken heeft. Wij proberen altijd de essentie van het project duidelijk te formuleren. Alleen wanneer we gezamenlijk de doelstelling en gewenste uitkomst goed voor ogen hebben, kan een project adequaat worden uitgevoerd. Bij complexe projecten zullen deelonderwerpen geformuleerd worden zodat de voortgang altijd helder gemonitord kan worden.

Eenmaal voor u aan de slag informeren wij regelmatig over de voortgang. Door gestructureerd en conform gemaakte afspraken te werken, proberen wij vertragingen of afwijkingen van de verwachting zo veel als mogelijk te voorkomen. Tijdens het project vinden we het belangrijk u over de voortgang te informeren. Het is onze uitdaging uiteindelijk altijd boven verwachting te presteren. 

Een project is voor ons pas afgerond als er na de oplevering een voldaan gevoel voor beide partijen is gerealiseerd.