Inloggen

 

Minimaliseren
Administratie                          

Business controlling                  

Financiering en cashmanagement

Automatisering                           

Supply chain management


 

Administratie

Minimaliseren

Succesvol ondernemen en het voeren van een deugdelijke administratie zijn nauw met elkaar verbonden. Uw leveranciers verwachten van u een correcte en tijdige betaling, uw relaties eisen een juiste factuur voor de geleverde goederen of diensten. Maar ook externe partijen als uw bank of financieringsmaatschappij, de belastingdienst of interne stakeholders zoals aandeelhouders stellen specifieke voorwaarden. Tenslotte niet te vergeten uw personeelsleden die van u een correcte salarisbetaling verwachten voor hun inzet. 

Punten die allemaal van belang zijn bij de inrichting van uw administratie. 

De omvang en complexiteit van uw onderneming zijn grotendeels bepalend voor de mate van administratieve belasting. U kunt dit echter zelf in grote mate beïnvloeden. Factoren die de efficiency op dit gebied positief kunnen beïnvloeden zijn onder andere :

- Een gestructureerde administratieve organisatie
- Gebruik maken van automatiseringssystemen die het beste passen bij uw bedrijfsvoering
- Systeemintegratie met partners zoals toeleveranciers, relaties en banken

Administratie moet geen belemmering zijn voor de voortgang van uw business. Integendeel, betrouwbare informatie is essentieel om uw onderneming te kunnen beheersen en sturen. Deze informatie is alleen beschikbaar als de primaire vastlegging van uw gegevens correct en adequaat gebeurt. 

Ook uw (potentiele) relaties kunnen specifieke condities verlangen bij aanbestedings- en offertetrajecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden op het gebied van uw facturatie of het verschaffen van statistische informatie. Proactief inspelen op administratieve vraagstukken kunnen u op enig moment een voorsprong op uw concurrenten opleveren.

Financial-Projects kan een analyse en beoordeling maken van uw administratie, adviseren over inrichtingsvraagstukken of als klankbord fungeren bij al uw administratieve vragen. Wij kunnen projectbegeleiding bieden bij de implementatie van nieuwe systemen of veranderingsprocessen. Ook kan er op interim basis een oplossing worden geboden wanneer er een tijdelijke onderbezetting is.   


Uitbesteding van uw administratie
Wilt u als ondernemer geen enkele administratieve rompslomp zodat uw zich volledig op uw corebusiness kunt richten? 
Geen probleem, wij nemen alle administratieve taken van u over op de wijze zoals u dat wilt.

Afhankelijk van uw wensen en bedrijfsspecifieke kenmerken, kunnen wij een totaaloplossing bieden voor alle administratieve zaken van uw onderneming. Door gebruik te maken van de modernste systemen garanderen wij een efficiënte verwerking. Dit ziet u terug in de aantrekkelijke tarieven die wij hanteren voor het verwerken van uw administratie.

De zaken waarover u zich geen zorgen meer hoeft te maken :

- Primaire vastlegging van uw gegevens
- Verrichten van uw periodieke aangifte omzetbelasting
- Opstellen van de jaarrekening

Geheel afhankelijk van uw eigen onderneming en uw wensen verzorgen wij desgewenst uw loonadministratie, rapporteren wij uw periodieke resultaten aan de hand van heldere overzichten en adviseren wij over een breed pakket gerelateerde onderwerpen zoals financieringen en verzekeringen.