Inloggen

 

Minimaliseren
Administratie                          

Business controlling                  

Financiering en cashmanagement

Automatisering                           

Supply chain management


 

Financiering en cashmanagement

Minimaliseren

Als ondernemer begrijpt u dat de beschikbaarheid van liquiditeiten cruciaal is voor de onderneming. Zonder geld, geen business.
Maar is er bekend welke bestedingsruimte er is, op korte- en lange termijn? Kunnen investeringen gedaan worden uit het werkkapitaal of is het noodzakelijk additioneel vermogen aan te trekken? Brengt een seizoen patroon uw bedrijf op bepaalde momenten niet aan de rand van uw faciliteit? Wat betekent de ruime betalingstermijn van uw klant concreet voor uw eigen financiële positie?

Vragen die aangeven dat inzicht in de kasstromen essentieel is voor de voortgang van de organisatie. Zeker nu banken en financieringsinstanties steeds stringentere eisen stellen aan hun dienstverlening, neemt het cashmanagent een meer prominente rol bij organisaties in.


Liquiditeitsplanning

Een positief resultaat uit uw exploitatieoverzichten betekent niet automatisch een sluitende liquiditeitspositie. Diverse factoren zijn van invloed op de beschikbaarheid van uw geld, zoals:

- Welk deel van de middelen is vastgelegd in vaste activa
- Moet er veel voorgefinancierd worden in voorraden of korte betaaltermijnen van uw leveranciers
- Welke betaaltermijnen hanteren uw klanten
- Aan welke aflossingsverplichtingen is uw organisatie gebonden
- Welke noodzakelijke investeringen staan er op de agenda

Zeker wanneer uw bedrijfsresultaten onder druk staan, is inzicht in uw liquiditeitspositie cruciaal om tijdig de benodigde acties te ondernemen. Tijdig en proactief reageren is alleen mogelijk wanneer u over  juiste en adequate informatie beschikt. 
Wij helpen u graag op weg om uw liquiditeitsplanning vorm te geven.


Bancaire samenwerking
Is de ruimte die u met uw bank of financieringsinstelling heeft afgesloten (nog) wel passend bij uw bedrijfsactiviteiten? Biedt uw faciliteit nog wel voldoende ruimte om de groei van uw onderneming te kunnen financieren? Kunt u uw bank bereid krijgen om die benodigde investering te financieren?

Als stelregel geldt dat wanneer u in staat bent uw bank altijd tijdig en juist te informeren of een vraag met betrekking tot additioneel vermogen deugdelijk kunt onderbouwen de kans op een positieve respons groter is dan wanneer u slechts beperkte informatie ter beschikking heeft.

Maar ook wanneer uw onderneming in “zwaar weer” dreigt te raken en het overdragen naar Speciaal of Intensief Beheer aan de orde komt, kan onze begeleiding u helpen om de storm te doorstaan. Financieel inzicht is in een dergelijke fase van uitermate groot belang.

Financial Projects kan u in bovenstaande gevallen bijstaan in het opzetten van de juiste en professionele communicatie met uw bank of uw onderneming begeleiden bij (her)herfinancieringen.